Den rolige og fredelige plads

 

Darum Camping er en rolig of fredelig plads, der især henvender sig til voksne par. Børnefamilier er naturligvis velkomne, men aktiviteterne retter sig mere mod voksne par eller bedsteforældre med børnebørn.

De mange gamle træer, der omgiver den naturskønne plads, giver mange gode læforhold, men samtidig er der også mulighed for sol. På pladsen er vejene ret snoede, hvilket giver mulighed for mange hyggelige lommer, hvor man kan være sig selv. Den mere end 50-årige plads er på 4,4 hektar og er godkendt til 133 enheder – og dermed er der god plads til hver enkelt campist.